ไทยวาซิโนอิเลคตริค

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528

โดยเริ่มดำเนินกิจการจากการผลิตมอเตอร์แอร์ และมอเตอร์จักรอุตสาหกรรม ต่อมาภายหลังทางโรงงานได้มีการพัฒนา และนำมอเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องมือแปรรูปอาหาร เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปรายใหญ่หลายบริษัท

 

เข้าสู่ระบบ

คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?