LOGO.MAIN

ไทยวาซิโนอิเลคตริค

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528

โดยเริ่มดำเนินกิจการจากการผลิตมอเตอร์แอร์ และมอเตอร์จักรอุตสาหกรรม ต่อมาภายหลังทางโรงงานได้มีการพัฒนา และนำมอเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องมือแปรรูปอาหาร เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปรายใหญ่หลายบริษัท

 

สินค้าของเรา

 1. เครื่องไสน้ำแข็ง
 2. เครื่องคั้นน้ำผลไม้
 3. เครื่องหั่น
 4. เครื่องทำน้ำเต้าหู้
 5. เครื่องบดพริ้ก
 6. เครื่องผสม
 7. เครื่องบด และ แปรรูป เนื้อสัตว์
 8. เครื่องสับ ผสม
 9. เครื่องสับละเอียด
 10. เครื่องตีเป็นผง
 11. เครื่องแยกน้ำ แยกกาก

เว็บไซต์แนะนำ

kkinlogo