ดูแผนที่

ไทยวาซิโนอิเลคตริค

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528

โดยเริ่มดำเนินกิจการจากการผลิตมอเตอร์แอร์ และมอเตอร์จักร
อุตสาหกรรม ต่อมาภายหลังทางโรงงานได้มีการพัฒนาและนำ
มอเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องมือแปรรูปอาหาร เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้สินค้าของเราเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตอาหาร
แปรรูปรายใหญ่หลายบริษัท

เข้าสู่ระบบ

คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?